About Us

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) คือ 1 ใน 6 บริษัทในเครือของ บมจ.การบินไทย (TG) ถือหุ้นโดย บมจ.การบินไทยและบริษัทในเครือ 100% ทำหน้าที่ด้านฝึกอบรมบุคลากรการบินในหลากหลายตำแหน่งสำคัญให้กับสายการบินทั้งในและต่างประเทศ ไปจนถึงภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

TFT เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ไทย (CAAT) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) ที่มีบทบาทสําคัญในการ ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบินในระดับประเทศและระดับภูมิภาคมามากกว่า 1 ทศวรรษ

นอกจากนี้เรายังความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์ในการร่วมสอนและร่วมผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง ไปจนถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง และยังต่อยอดความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ไปจนถึงกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์แก่อุตสาหกรรมนี้ได้เป็นวงกว้าง

ปัจจุบัน TFT ให้บริการฝึกอบรมมากกว่า 50 หลักสูตร ทั้งในรูปแบบในสถานที่ (Onsite) และรูปแบบ (Online) และมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งรัฐ เอกชน มากกว่า 30 แห่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจบริการได้อย่างยั่งยืน
Leading in knowledge and innovation for the sustainable development of the aviation and service industries

พันธกิจ (Mission)
1.  พัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
2. สนับสนุนการดำเนินงานของ บมจ.การบินไทยและบริษัทในเครือ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมภิบาล รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างให้แก่สังคม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
5. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน

สำนักงาน บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง (TFT) มี 2 แห่ง คือ

1. TFT สำนักงานใหญ่
ให้บริการ Cabin mockup, Simulator หลายรูปแบบ, Wet drill และห้องฝึกอบรมขนาด 10 - 30 ท่านต่อห้อง

เลขที่ 89 อาคาร 5 ชั้น 4 บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900
Google map : https://goo.gl/maps/Rb6MecqW7742pJmw8
โทร 02-545-3082
https://www.tft.co.th
อีเมล tft@tft.co.th

2. TFT Training Center ดอนเมือง
ให้บริการฝึกอบรม Safety & Emergency, Aviation Training เปิดประตู กระโดดสไลด์ ดับไฟ และห้องประชุมขนาด 20 - 100 ท่าน

เลขที่ 234 อาคาร TFT Training Center ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 10210
Google map : https://goo.gl/maps/HNqesdncHmHSzCPr5

จุดสังเกต : อาคารอยู่ใกล้กับ THAI Catering สามารถเข้าได้จากประตูการท่า ถัดจากทางลงสะพานยูเทิร์นเกือกม้า 20 เมตร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้