Aviation Research Center

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (Center for Research and Innovation) มีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว และการบริการของประเทศผ่านการวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันศูนย์วิจัยฯ รับผิดชอบ 3 โครงการคือ

1)  วารสารวิชาการการบิน การเดินทาง และการบริการ (Journal of Aviation, Travel, and Service)
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บแนะนำวารสาร และ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์วารสารฯ

2)  การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยการบินแห่งชาติ (National Aviation Research Network Conference)
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บแนะนำการประชุมวิชาการฯ

3)  เครือข่ายวิจัยการบินแห่งชาติ (National Aviation Research Network)

 

ศูนย์วิจัยฯ ได้รับความความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้บริหารจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 10 แห่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมพิจารณาบทความ กรรมการ รวมถึงให้คำแนะนำทางวิชาการและทางปฏิบัติ มีรายนามดังต่อไปนี้

 

คณะที่ปรึกษาจากองค์กรชั้นนำ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

คุณ สุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DD)

คุณ จันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล (DB)

เรือโท สุพจน์ เจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (DO)

เรือโท ชิงชีพ บุรีรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน (DP)

คุณ จิรดา โฉมทอง ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบนเครื่องบิน (DQ)

คุณ ศักดิ์สิทธิ์ มะสะพันธุ์ ผู้อํานวยการฝ่ายพันธมิตรและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (DY)

นาย นพรัตน์ ยี่สุ่น หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมการปฏิบัติการบิน (PB)

นาย โอม พลาณิชย์ รองประธานกรรมการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

เรืออากาศโท กัปตัน อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอฟที ไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรหม สุธาทร   วิทยาลัยดุสิตธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย   มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.​จุล​ ธน​ศรี​ว​นิ​ช​ชัย​   มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​

อาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ ดร.ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ ดร.วรันตรี ปลั่งวัฒนะ   สถาบันการบินพลเรือน

อาจารย์ ดร.พงศ์พิพัฒน์ พงษ์ตน   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ ดร.พุฒิธร จิรายุส   มหาวิทยาลัย​เอเชีย​อาคเนย์​

อาจารย์ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย   วิทยาลัยดุสิตธานี

อาจารย์ ดร. ณัฐนรี สมิตร   วิทยาลัยดุสิตธานี

อาจารย์ ดร.สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์   วิทยาลัยดุสิตธานี

อาจารย์ ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก   วิทยาลัยดุสิตธานี

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์ ดร.อัครพันธ์ รัตสุข   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์ ดร.สายพิณ ปั้นทอง   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์ ดร.เพ็ญพัตรา ทาสระคู   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์ ดร.วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

อาจารย์ ดร.ตนุยา เพชรสง   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อาจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ ดร.วิลาศ ดวงกำเนิด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Dr. Arti Pandey   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร. อาคร ประมงค์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนันทนาการ

อาจารย์ อรปวีณ์ กุลพรเพ็ญ   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ If LINE and Facebook @thaiflighttraining

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้